Supervision

Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.

Indenfor min egen profession, den kliniske psykologi, er supervision en integreret del af den nødvendige faglige udvikling, som psykologen - forhåbentlig livslangt - indgår i. Jeg er selv med i en supervisionsgruppe af erfarne psykologer på specialistniveau, hvor vi på 12. år yder hinanden kollegial supervision: Det er primært i forhold til udfordrende sager, men også i forhold til personlig stil, og supervisionen indgår som en uvurderlig del af mit arbejdsliv.

 

Jeg har igennem hele mit arbejdsliv ydet supervision til andre faggrupper (socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker etc.) og - siden jeg blev autoriseret - også til andre psykologer.


Jeg superviserer ud fra den kognitive supervisionsmodel, hvor man bl.a. gør meget ud af at følge op på emner fra sidste supervision. Når det er sagt, så trækker jeg gerne på min viden fra andre psykoterapeutiske retninger, herunder ACT, oplevelsesorienteret og psykodynamisk psykoterapi, hvis det forekommer relevant.


Fra 2000 til 2005 arbejdede jeg på Esbjerg Sygehus, i en afdeling med 3-4 psykologer, der havde samtaleforløb med patienter, henvist fra både forskellige sygehusafdelinger og fra praktiserende læger i området - en forløber for den nuværende ordning, hvor man kan henvises til psykolog via egen læge. Det var en meget bred målgruppe: sorg, krise, angst, depression, lavt selvværd etc.


Fra 2005-2008 var jeg ansat i distriktpsykiatrien, dels i Brørup, dels i Esbjerg. Her fik jeg værdifulde erfaringer med et bredt spektrum af sindslidelser; udover angst og depression også med skizofreni, maniodepressiv sindslidelse og personlighedsforstyrrelser.


Siden 2008 har jeg været tilknyttet Jysk Psykologcenter, hvor jeg har udbygget mit kendskab til angstlidelser, samt arbejdet med sygemeldte borgere med stress og depression.

Medlem af

Psykolog Ulla Høybye - Psykologhuset Grønnegade

Grønnegade 77H, 8000 Aarhus C

psykolog@ullahoybye.dk,

Tlf. 26121141